Öğrenci Kimlik ve Araç Tanıtım Pulu ile ilgili Rektörlük duyurusu hk.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 8/g maddesi uyarınca “Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya aynı kurumdan alınan başkasına ait bir belgeyi kullanmak” fiili, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçu olup, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında öğrencilerimizin sıkça;

       - Öğrenci kimlik kartlarını, başkalarına kullandırdıkları,
       - Kendi araçlarına ait araç tanıtım pullarını (sticker), başka araçlarda kullandırdıkları tespit edilmiştir.

    Öğrenci kimlik kartını, başkasına kullandırmanın ve kendi aracı için verilen araç tanıtım pulunu (sticker), başka araç için kullandırmanın, disiplin suçu olduğunu öğrencilerimize hatırlatmak isteriz.

 

HÜ Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı © 2020

Mezun Bilgi Sistemi  -  Yasal Sorumluluk Sınırı

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı
06800 Beytepe Ankara