Çift Anadal

Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı, Eğitim Fakültesindeki çeşitli bölümler ve ana bilim dalları ile çift anadal programı yürütmektedir. Detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz. 

İletişim için Sınıf Eğitimi Çift Anadal Koordinatörü
Dr. Meral METE
meralmete@hacettepe.edu.tr

HÜ Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı © 2020

Mezun Bilgi Sistemi  -  Yasal Sorumluluk Sınırı

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı
06800 Beytepe Ankara