Araştırma ve Projeler

Öğretim elemanlarımızdan Araş. Gör. Dr. Nergiz Kardaş İşler ve Prof. Dr. Ali Ekber Şahin'in çalışması için lütfen tıklayınız.

 Öğretim Üyelerimizden Doç. Dr. Serkan ÇELİK' in "Kapsayıcı Temel Eğitimi Destekleme Projesi", Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan MALALA Vakfı tarafından 3 yıl boyunca desteklenmeye değer bulunmuştur. Kapsayıcı Temel Eğitimi Destekleme Projesi Üniversitemiz ve İstanbul'da bulunan YUVA Derneği ile ortaklık zemininde ilerleyecektir. Proje kapsamında sınıf eğitimi öğretmen adaylarının ve halen mülteci çocukların eğitim gördüğü okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin kapsayıcı eğitime dönük farkındalıklarının arttırılmasına ve mesleki kapasitelerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılacak ve çeşitli ar-ge çıktıları üretilecektir.

Öğretim Üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem İş Güzel ve Prof. Dr. Ali Ekber Şahin ile CİTO Türkiye Genel Müdürü Ömer Ahmet Konak tarafından hazırlanan "4+4+4 Sistemi İle Farklı Yaşlarda Okula Başlayan Öğrencilerin Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin ve Puan Ortalamalarının İncelenmesi" başlıklı çalışmanın tam metni için lütfen tıklayınız.

Çalışma ile ilgili çeşitli haberler için tıklayınız. 1 23.
 

 Öğretim görevlilerimizden Dr. Sıddıka Demirtaş'ın yürütücü, Dr. Nihan Akkocaoğlu Çayır'ın uzman olarak görev aldığı, 3 Eylül 2018- 12 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşen "Sınıf Öğretmenleri için Sınıf Dışı Eğitim Etkinleri" adlı TÜBİTAK projesini tamamlamış bulunmaktadırlar.

 

HÜ Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı © 2020

Mezun Bilgi Sistemi  -  Yasal Sorumluluk Sınırı

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı
06800 Beytepe Ankara