Anasayfa

Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 1991-1992 Eğitim-Öğretim Yılında sınıf öğretmeni yetiştirmek amacıyla Sınıf Öğretmenliği Bölümü olarak kurulmuştur. Eğitim fakültelerinin 1997-1998 Eğitim-Öğretim Yılında yeniden yapılandırılması ile İlköğretim Bölümü kurulmuştur ve Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı İlköğretim Bölümünün bünyesinde 2015-2016 Bahar dönemi sonuna kadar eğitim-öğretime devam etmiştir. 2016-2017 Güz dönemi itibari ile ana bilim dalının adı «Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı» olarak değişmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Mezuniyet Videosu 2020
Duyurular

BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Ara Sınav ve Genel Sınav tarihleri
2020-10-26 18:00:00

TKD 103-107 kodlu derslerin ara ve final sınav tarihleri ve ara sınavların detayları ile ilgili duyuru
2020-10-14 21:00:00

2020-2021 Öğretim Yılı “TEV Eğitim (Üniversite) Bursu hakkında duyuru
2020-10-08 15:00:00

Huzem 2020/2021 Güz dönemi uzaktan eğitim bilgilendirme
2020-10-05 20:00:00

2020-2021 Güz Dönemi Sınıf Öğretmenliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yükseklisans Programı
2020-10-05 10:00:00

2020-2021 Güz Dönemi ING 127-128-137 kodlu derslerin programları
2020-09-26 23:00:00

2020 - 2021 Lisans ders programı
2020-09-24 22:00:00

2020 - 2021 Lisansüstü ders programı
2020-09-24 22:00:00

2020 - 2021 Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ders programı
2020-09-24 22:00:00

2020 Güz döneminde 1. sınıfa başlayan öğrencilerin danışmanları listesi
2020-09-24 22:00:00

BEB650 Dersi muafiyet sınavı yardım kılavuzu
2020-09-24 22:00:00

2020-2021 Güz Dönemi İSÖ437 Öğretmenlik Uygulaması I dersi şube ve öğrenci bilgileri ektedir. Bu bilgilere göre şube seçimi ve ders kaydı yapılması gerekmektedir.
2020-09-22 15:00:00

Yabancı Diller Yüksekokulunun ortak zorunlu İngilizce derslerinin güz muafiyet sınavı hakkında duyuru
2020-09-18 15:00:00

BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin muafiyet sınavı tarihi ile ilgili duyuru
2020-09-15 16:00:00

Diploma onayı hakkında duyuru
2020-09-03 15:00:00

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Uzaktan eğitim koordinatörümüz Doç. Dr. Hakan Dedeoğlu'dur (dede@hacettepe.edu.tr). Sistem ve diğer konularla ilgili olarak öncelikle ders hocaları ile iletişim kurmalıdır.
2020-03-28 14:00:00

Erasmus Hareketliliklerine dair güncel duyurular için Avrupa Birliği Koordinatörlüğü web sitesine (//www.abofisi.hacettepe.edu.tr/) bakınız.
2020-03-19 14:00:00

Öğrenci Kimlik ve Araç Tanıtım Pulu ile ilgili Rektörlük duyurusu hk.
2019-09-27 13:00:00

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Anketi hk.
2019-05-24 20:00:00

HÜ Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı © 2020

Mezun Bilgi Sistemi  -  Yasal Sorumluluk Sınırı

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı
06800 Beytepe Ankara